Ochrana osobních údajů

Vážený uživateli naší aplikace, 

dovolte nám abychom Vás seznámili s procesem zpracování a uchovávání osobních údajů, kterými se naše společnost řídí a které odpovídají smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále jen „GDPR“)

Kdo jsme

Jsme obchodní korporace Koliro s.r.o., IČO: 07688555, více podrobností o naší obchodní korporaci naleznete na webových stránkách www.koliro.cz nebo www.vyneskos.cz.

Můžete se na nás obracet s použitím následujících kontaktních údajů: 

Adresa: Šlikova 236/11, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec

E-mailová adresa: info@vyneskos.cz 

Když navštívíte naše webové stránky, zaregistrujete se nebo zadáváte objednávky, souhlasíte s těmito zásadami ochrany osobních údajů. 

Jako správce údajů rozhodujeme o tom, jak Vaše osobní údaje zpracováváme, za jakým účelem a s použitím jakých prostředků. 

Jako správce údajů neseme odpovědnost za to, že veškeré naše činnosti zpracování jsou v souladu s právními požadavky, a toto zpracování Vašich osobních údajů můžete rovněž důvodně očekávat. 

Soukromí je vaše právo a máte možnost volby

Jako zákazník máte možnost zvolit, jaké informace s námi chcete sdílet. Některé informace samozřejmě potřebujeme k plnění naší smlouvy. Nevyžaduje to však vždy všechny údaje, které nám můžete zpřístupnit.

Pokud s námi nechcete sdílet vůbec žádné informace, je to škoda. V tomto případě Vás nemůžeme přesvědčit, jak skvělé naše služby jsou.

Jako uživatel naší aplikace můžete rovněž kdykoliv využít následujících práv:

Právo na přístup

Máte právo získat informace o tom, jaké údaje o Vás uchováváme a jak tyto údaje zpracováváme.

Právo na opravu

Pokud zjistíte, že jsou uložené údaje nesprávné, můžete nás vždy požádat o jejich opravu.

Právo na výmaz

Můžete odstranit data, která o vás uchováváme tím, že navštívíte svůj profil a smažete jej.

Právo na omezení zpracování 

Nechcete-li svoje osobní údaje vymazat, ale nepřejete si, abychom je dále zpracovávali, můžete nás požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů. V tomto případě budeme Vaše údaje archivovat a do našich provozních systémů je znovu začleníme, pokud si to budete přát. Nicméně po dobu, kdy je zpracování omezeno, nemůžete používat naše služby, protože při jejich používání budeme Vaše osobní údaje opět zpracovávat. 

Právo na přenositelnost údajů

Můžete nás požádat, abychom Vám nebo jiné odpovědné osobě předali údaje, které o Vás uchováváme, a to ve strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování vašich údajů

Svůj souhlas se zpracováním můžete kdykoliv odvolat nebo můžete vznést námitku proti dalšímu zpracování Vašich osobních údajů.

V takovém případě zašlete e-mail na adresu info@vyneskos.cz. Následně znovu přezkoumáme činnost zpracování, a buď zpracování Vašich osobních údajů pro tento účel ukončíme, nebo Vám vysvětlíme naše důvody, které si zaslouží ochranu, a proč budeme ve zpracování pokračovat.   

Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že došlo z naší strany k neoprávněnému zpracování Vašich osobních údajů nebo k porušení Vašich práv, můžete kdykoliv podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Příslušným dozorovým úřadem je v našem případě: 
Úřad pro ochranu osobních údajů 

Chcete-li svoje práva uplatnit, můžete se kdykoliv obrátit na adresu info@vyneskos.cz

Jaké osobní údaje zpracováváme

V následujícím popisu našich činností zpracování se v jednotlivých případech odkazujeme na kategorie osobních údajů. Kategorie zahrnuje několik osobních údajů, které jsou obvykle pro uvedené účely zpracovávány společně.

Osobní údaje jsou informace, na základě, kterých Vás lze identifikovat nebo dokonce učinit identifikovatelnými.

Obecně zpracováváme následující kategorie osobních údajů z následujících důvodů: 


Kontaktní údaje:

Jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailová adresa, Vaše uživatelské jméno v aplikaci 
Důvod: Když nás kontaktujete, shromažďujeme tyto údaje, protože potřebujeme vědět, s kým hovoříme a o čem hovoříme, abychom Vám mohli pomáhat s vyřešením problému, kvůli kterému jste nás kontaktovali. Uvedené platí i v případech, že (zašlete zprávu pomocí kontaktního formuláře) zanecháte komentář na našich stránkách www.koliro.cz, nebo www.vyneskos.cz. 

Lokalizační údaje:

Adresa, PSČ, město,

Důvod: Tyto údaje potřebujeme k tomu, abychom mohli vyřizovat Vaše objednávky. Dále nám slouží pro stanovení ceny za dopravu.

Profilové údaje (kmenové údaje):

Jméno, e-mailová adresa, heslo, telefonní číslo, dodací adresa, 

Důvod: S každým přístupem uchováváme tyto informace z technických důvodů. Části těchto informací rovněž používáme k včasnému odhalení podezřelého chování a k tomu, abychom zabránili škodám. 

Údaje o objednávkách:

Historie objednávek, připomínky k objednávkám, informace o způsobu platby, dodací adresa, úspěšné objednávky a zrušené objednávky

Důvod: Vždy, když zadáte objednávku, tyto informace budou přidány k Vašemu profilu. Všechny tyto informace si můžete kdykoliv ve svém profilu zobrazit. Na základě těchto informací byste měli získat přehled o svých předchozích objednávkách. Stejné informace rovněž používáme ke zlepšení našich služeb. Když požádáte o jejich vymazání nebo když se Váš profil stane neaktivním, provedeme anonymizaci těchto informací. 

Komunikační údaje:

Jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo

Důvod: Tato kategorie osobních údajů rovněž slouží k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat například v případě, že už jsme na cestě.

Platební údaje:

Způsob platby 

Důvod: Tyto informace potřebujeme, abychom mohli sledovat Vaše platby a přiřadit je k Vámi zadaným objednávkám. Pokud se rozhodnete provést platbu platební kartou, údaje týkající se takové platby nikdy nezpracováváme a Vaše interakce probíhá pouze s příslušným provozovatelem platební brány. 

Dodací údaje:

Jméno, dodací adresa, telefonní číslo, identifikační číslo objednávky

Důvod: V souladu se zásadou minimalizace údajů poskytujeme našim řidičům pouze informace, které od Vás potřebují pro vyřízení Vaší objednávky. 


Pro jaké účely údaje zpracováváme

Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v souladu s aktuálními zákonnými požadavky. Zvláštní pozornost věnujeme tomu, že se přihlíží ke všem zásadám zpracování osobních údajů. Obchodní korporace Koliro s.r.o. klade důraz na transparentnost. Z tohoto důvodu zpracovává Vaše osobní údaje pouze v případě, že je to v souladu s právními předpisy a můžete důvodně očekávat, že dojde ke zpracování takových údajů. Pokud při posuzování dojdeme k závěru, že zpracování nelze důvodně očekávat, provádíme zpracování pouze s Vaším výslovným souhlasem. 

Vytvoření účtu, jednotné přihlašování, správa vašeho profilu

Zpracování Vašich osobních údajů je zásadní pro to, abychom Vám mohli nabízet naše služby. Většinu těchto údajů nám předáváte Vy sami a další části údajů shromažďujeme automaticky při používání naší aplikace. Snažíme se však množství údajů minimalizovat. Můžete nám pomáhat tím, že s námi budete sdílet pouze nezbytné údaje, které potřebujeme k plnění našich smluvních povinností. 

Vytvoření účtu

Při zřizování zákaznického účtu Vás požádáme o zadání kmenových údajů. Jedná se o naprosto nezbytné údaje, bez kterých nemůžete vytvořit zákaznický profil. Obzvláště důležité jsou Vaše e-mailová adresa a telefonní číslo, protože nám umožňují identifikovat Vás v našem systému při dalším přihlášení. 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

  • Profilové údaje (kmenové údaje) 
  • Informace o zařízení a přístupové údaje 

Právní základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění smlouvy.

Přihlášení

Pokud již máte existující zákaznický účet, potřebujete pro přihlášení zadat svoji e-mailovou adresu a heslo. Pokud při registraci zjistíme nesrovnalosti, jako je opakované zadání chybného hesla, učiníme vhodná opatření, abychom předešli škodě, která by Vám a nám mohla vzniknout. 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

  • Profilové údaje (kmenové údaje) 

Právním základem čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění smlouvy při registraci a čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, pro bezpečnostní opatření.

Ukládání do vyrovnávací paměti

Když si po přihlášení do svého profilu vyberete požadované produkty, vybrané produkty budou uloženy ve Vašem profilu. Pokud neúmyslně zavřete svůj prohlížeč nebo aplikaci, můžete v objednávce pokračovat tam, kde jste skončili. Poslední údaje jsou uloženy v souboru cookies. Jako uživatel máte možnost zvolit přímo ve Vašem prohlížeči, zda si bude pamatovat údaje potřebné pro přihlášení do aplikace.

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

  • Profilové údaje (kmenové údaje) 
  • Informace o zařízení a přístupové údaje 
  • Informace o objednávkách 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, oprávněný zájem.

Oprávněným zájmem je usnadnit Vám objednávání tak, že můžete pohodlně pokračovat v objednávce po nechtěném zavření prohlížeče nebo aplikace.
 
Následující činnosti zpracování popisují, jak a proč jsou Vaše osobní údaje pro příslušné účely zpracovávány. 

Předávání údajů řidičům

K plnění našich povinností vyplývajících ze smlouvy používáme různé řidiče. Může se jednat o stálé zaměstnance, externí pracovníky nebo třetí strany, které nám poskytují řidiče na základě smlouvy o zpracování osobních údajů při doručování našich objednávek. Ve všech těchto případech zasíláme Vaše osobní údaje řidičům, aby mohli Vaši objednávku rychle vyřídit. 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

  • Dodací údaje 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, plnění smlouvy.

Uložené způsoby platby

Informace o takových platbách nezpracováváme a v této souvislosti jste v kontaktu pouze s příslušným provozovatelem platební platformy.

Cookies

Pro pohodlné používání aplikace, a za účelem umožnění některých funkcí, využíváme pro přihlášení a odhlášení z aplikace tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou uloženy ve Vašem prohlížeči. Některé z nich jsou automaticky vymazány po zavření prohlížeče, jiné v něm zůstávají a pomáhají nám rozpoznat předchozí nastavení při Vaší další návštěvě (trvalé cookies). Změnou nastavení Vašeho prohlížeče můžete ovlivnit způsob zacházení s cookies a určit jejich přijetí v konkrétních situacích nebo obecně. Odmítnutí cookies může omezit funkčnost našeho webu. 

Právní základem je:

Jestliže zpracování probíhá s Vaším souhlasem, právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR, konkrétně pak Váš souhlas. Jinak se zpracování zakládá na našem oprávněném zájmu podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Naším oprávněným zájmem je výše uvedený účel. 

Prevence podvodného jednání a bezpečnost aplikace

Administrátor aplikace má možnost sledovat aktivitu uživatelů aplikace za účelem ochrany dalších uživatelů a samotné aplikace před možnými útoky, aby mohl včas odhalit podezřelé vzorce chování a takovému chování předcházet. Za tímto účelem si vyhrazuje právo zabránit potenciálním útočníkům v přístupu k naší aplikaci. 

Kategorie osobních údajů, které zpracováváme: 

  • Informace o zařízení a přístupové údaje 
  • Kontaktní údaje 
  • Informace o objednávkách 

Právním základem je čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, oprávněný zájem 

S kým spolupracujeme a kde zpracováváme vaše osobní údaje 

Vaše osobní údaje nikdy nedáváme neoprávněným třetím stranám. Osobní údaje poskytujeme pouze orgánům veřejné moci (např. soudy, správní orgány), abychom splnili své zákonné povinnosti a informatikům, kteří provádí údržbu této aplikace.

Poskytovatelé služeb

Osobou pověřenou správcem ke zpracování osobních údajů je jednatel obchodní korporace Koliro s.r.o. Osobní údaje zpracovává přímo správce údajů nebo jiný výše uvedený zpracovatel v České republice, jenž rovněž poskytuje dostatečné a věrohodné záruky o technickém a organizačním zabezpečení ochrany Vašich výše uvedených osobních údajů. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. 

Vaše osobní údaje za žádných okolností neprodáváme ani nepronajímáme třetím stranám. K ničemu takovému nikdy nedojde bez Vašeho výslovného souhlasu. 

Orgány činné v trestním řízení a soudní řízení 

Může se naneštěstí stát, že někteří z našich zákazníků a poskytovatelů služeb nejednají čestně a chtějí nás poškodit. V těchto případech nejenže máme na základě právních předpisů povinnost předat osobní údaje, ale je také v našem zájmu předcházet škodě, vymáhat naše nároky a zamítnout neoprávněné nároky. 

Zpracování údajů mimo EU

Vaše osobní údaje zpracováváme v rámci Evropské unie (EU) a Evropského hospodářského prostoru (EHP). 


Jak dlouho vaše osobní údaje uchováváme 

Vaše osobní údaje obecně vymazáváme poté, co splní příslušný účel. Po uplynutí doby uchovávání jsou uložené údaje odpovídajícím způsobem vymazány. 

Vaše osobní údaje vymažeme na Vaši žádost nebo v případě, že je Váš účet neaktivní po dobu tří let, vymažeme také Váš účet. Než k tomu dojde, obdržíte od nás zvláštní upozornění na e-mailovou adresu registrovanou ve Vašem uživatelském účtu. 

Kromě námi stanovených pravidel pro vymazání existují také další zákonné lhůty pro uchovávání údajů, které rovněž musíme dodržovat. Daňové údaje musí být například uchovány po dobu šesti až deseti let nebo v některých případech ještě déle. Tyto zvláštní lhůty pro uchovávání se liší v závislosti na právních předpisech. 

Proto i přes Vaši žádost o vymazání vašich osobních údajů můžeme kvůli právním předpisům nadále některé z uložených údajů uchovávat. V tomto případě však omezíme další zpracování údajů. 

Dále Vaše osobní údaje uchováme, pokud jsme k tomu oprávněni v souladu s čl. 17 odst. 3 GDPR. To platí zejména v případě, že Vaše osobní údaje potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. 

Právo na změnu 

Vyhrazujeme si právo toto prohlášení o ochraně osobních údajů změnit v souladu s právními předpisy. O případných významných změnách, jako jsou změny účelu nebo nové účely zpracování, Vás budeme informovat. 

Poslední aktualizace: květen 2021